• Adresa: Octagos Solutions, Bulevar Milutina Milankovića 9ž, Novi Beograd (Poslovni centar GTC)
 • Adresa

  Bulevar Milutina Milankovića 9ž,
  Novi Beograd

 • Email adresa

  office@octagossolutions.com

Pozovite nas

+381 11/441-45-77

+381 63/521-508

Solarna energija

Sunce je najveći izvor energije na Zemlji i sem neposrednog zračenja koje greje njenu površinu i stvara klimatske uslove u svim pojasevima, ono je odgovorno i za stalno obnavljanje energije vetra, morskih struja, talasa i vodnih tokova. Sunčana energija se može iskoristiti na razne načine i upotrebiti kao toplotna, električna, mehanička ili hemijska. Ona je čista, obnovljiva i njenim korišćenjem se ne remeti ravnoteža toka materije i energije u prirodi.

Korišćenje sunčeve energije danas je u značajnom porastu u svim zemljama sveta. Solarna energija se koristi u individualnim domaćinstvima ali i za povećanje energetske nezavisnosti kompanija u mnogim granama privrede. Sistemi za korištenje sunčeve energije su pouzdani, efikasni i sve više cenovno pristupačni.

Srbija je na početku puta korištenja energije Sunca. Naša zemlja se još uvek u proizvodnji energije oslanja na fosilna goriva, pre svega ugalj i prenebregavaju se činjenice koliko štete na zdravlje ljudi utiču produkti njegovog sagorevanja. Države koje promišljaju o svojim ljudima i gledaju u budućnost već decenijama grade svoje energetske strategije u pravcu razvijanja zelenih energija, pre svega energije sunca i vetra.

Vreme je da i mi krenemo napred, vreme je da počnemo da razmišljamo o dugoročno isplativijim energijama, vreme je za štednju i novca i zdravlja. Octagos Solutions želi da da svoj doprinos toj viziji, hoće da bude deo preobražaja i novih energetskih pravaca i zato nudi svoja solarna rešenja.

Brojne su prednosti solarne energije:

 • Instalisanje solarnog sistema povećava vrednost vaše imovine
 • Značajna ušteda na računima za struju
 • Dobra osnova za energetsku nezavisnost
 • Dostupnost energije tamo gde nema električne mreže
 • Energija sunca i vetra – najčistija i neiscrpna eneergija

Naši solarni sistemi ne stvaraju samo energiju na vašem krovu ili njivi, već stvaraju i novac u vašem džepu!